Vil du sette inn en søkeboks for oslobilder på ditt eget nettsted?

Følg instruksjonene i denne lenken – http://www.oslobilder.no/static/extraform.html

Her kan du se hvordan søkeboksen er benyttet på Oslo byarkivs (skjermdump kommer!) og Oslo Museums nettsider.

Reklamer