Oslobilder-bloggen vil være en lett tilgjengelig kanal for informasjon og diskusjon om prosjektet, selve løsningen og formidling av foto. Bloggen er mye lettere å oppdatere enn applikasjonen oslobilder.no, og prosjektet har selv full kontroll over innhold og oppdatering.

Bloggen vil bedre aktuell informasjon til publikum:

  • bildebestillinger og ferieavvikling
  • nylige publiseringer
  • aktuelle tema

I tillegg kan bloggen innholde mer statisk og nyttig informasjon som det ikke er like naturlig å ha direkte fra oslobilder.no:

  • søketips – slik søker du virkelig effektivt
  • lagring av søk – og henvisning til oslobilder og utvalgte tema fra web og tekst
  • hvordan legge inn søkeboks direkte på din egen nettside
  • statistikk – besøk, søkemønster og mest populære bilder

I tillegg kan bloggen benyttes som kanal for tilbakemeldinger fra brukerne om videreutvikling og forslag til endringer; vi kan invitere brukerne til å komme med konkrete forslag og ideer.

Se også tilsvarende prosjektside og blogg for Digitale bilder i Vest-Agder.