Mange norske ABM-satsinger på nett er ikke veldig mye besøkt:

Digitalt Fortalt

NBs Nordområdesatsning

Digitalt Museum

Kulturminnesøk – Riksantikvaren – http://www.kulturminnesok.no/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=118977

Jf. innlegg fra Pliniushttp://chron.latina.pedit.hio.no/?page_id=1427

http://plinius.wordpress.com/2009/05/08/p-7509/
http://plinius.wordpress.com/2009/07/19/sk-2909/

Ellers ville jeg se på

http://www.tns-gallup.no/?did=9084079

og

den danske

http://bib.kpiindex.dk/KPIBibliotekerne_2010/?uge=35&compareLibrary=true

Reklamer