Flickr er et av verdens største og mest besøkte nettsteder for publisering av bilder, og det kan være naturlig at også institusjoner som formidler kulturhistoriske foto er tilstede her.

Flickr kan også være en aktuell kanal for foto fra oslobilder, og flere norske – og mange nordiske – institusjoner bruker Flickr aktivt i sitt formidlingsarbeid. Fordeler med bruk av Flickr kan være:

  • verdens største nettsted for deling av fotografier; de som leter etter fotografiene dine finner dem på Flickr
  • et søk i Flickr finner både dine foto og andre relevante foto. Dvs. dine foto blir satt inn i en sammenheng med andre aktuelle foto.
  • fotografier på Flickr blir funnet av søkemotorer (Google), og dermed optimalt synlige
  • standardisert markering av lisenser og tillatelser – Creative Commons
  • gode funksjoner for brukerkommentarer
  • gode funksjoner for deling og bruk i egne presentasjoner – embedding og linking
  • gode funksjoner for gruppering av bilder i gallerier, sett og album

Flickr er et publiseringssystem, og ikke et forvaltnings- eller produksjonssystem. En ev. videre bruk av Flickr må samkjøres med et produksjonssystem, slik at vi slipper å registrere de samme metadataene i alt for mange parallelle systemr – samtidig. Kanskje løsningen kan være en automatisert «Flickr-utgang» fra sentrale produksjonssystemer som Primus, FotoStation og ASTA?

Les også dette blogginnlegget – Vår felles fotoarv – utrolig dårlig presentert / som er veldig positiv til Flickr som formidlingskanal for kulturhistoriske foto.

Og hvis du vil ha mer informasjon om Flickr kan du starte med Flickr Learn More tour (6 steps):

Her oppsummerer vi noen erfaringer.

Trondheim byarkiv benytter Flickr som sin offisielle publiseringskanal for foto på nett.

Bergen offentlige bibliotek på flickr commons

Library of Congress historiske samlinger

The Aurland Flickr Project –  bl.a. med tagging av informasjon på selve bildene

 

The Aurland Flickr Project

 

Facebook – det største bildedelings-stedet på nett?

Innlegg fra ok-rullan

Automatisert el. tilrettelagt publisering på Flickr, basert på eksisterende registreringer i f.eks. Digitalt Museum / Primus

http://carstenhp.blogspot.com/2010/03/var-felles-fotoarv-utrolig-darlig.html

– kommentere denne bloggposten

– bloggroll/rss til denne bloggen – og andre