Fase 2 har følgende hovedaktiviteter:

1. Utvide med flere deltakende institusjoner

  • overføringsrutiner – tekniske løsninger
  • metadatastyrt publisering

2. Mer effektiv håndtering av kommentarer og tilbakemeldinger fra brukerne

3. Lettere å bruke bildene- for sluttbruker

  • tekniske løsninger – «YouTube/Flickr-funksjonalitet» (embedding, gallerier, sets)
  • Større bildefiler
  • CC-lisensiering, mer åpen bruk
  • eksponering for søkemotorer

4. Generell utvikling av oslobilder- applikasjonen

Det arbeides med en detaljert kravspesifikasjon for denne aktiviteten.

5. Felles registreringspraksis

6. Brukerundersøkelse

7. Standard utvekslingsformat