oslobilder.no ble lansert 3. mars 2010. Noen stikkord for bruken så langt:

  • 2.500 – 3.500 besøk per uke (til sammenlikning har hele Byarkivets nettsted ca. 2.500 besøk per uke, og Oslo Museum xxx besøk)
  • 46.000 – 83.000 sidevisninger per uke
  • siden starten – ca 90.000 besøk, og drøyt 2 mill sidevisninger
  • 8 minutter per besøk
  • stedsnavn er viktigste søkeord; stedsnavn er viktige metadata for brukerne

Mange positive tilbakemeldinger; om spennende bilder og en brukervennlig formidlingsløsning

Etterspørselen etter bildekopier økt kraftig – 2 x 3 ganger så mange som før oslobilder (tall for Oslo byarkiv)

Mange tilbakemeldinger med kommentarer til bildene

Hvem er brukerne; hvor kommer de fra?

  • ca 1/3 – direkte til oslobilder.no
  • ca 1/3 – via google
  • ca 1/3 – fra andre nettsteder (Oslo byarkiv, Oslo Museum, diverse blogger, Facebook)