Stockholm läns musem (blant flere) har tatt i bruk CC-lisensiering av sine publiserte fotografier, og slik informerer de om dette.

Upphovsrätt / copyright

Creative Commons-licenser
De flesta av Stockholms läns museums bilder är fria att använda för icke-kommersiellt bruk. Museet har valt att använda Creative Commons-licenser för att göra det tydligt vad som gäller för alla er som vill använda bilderna.

Det som gäller är att du har tillstånd att kopiera och distribuera bilden på följade villkor:

Erkännande — Du måste ange upphovsmannen och/eller licensgivaren på det sätt de anger (men inte på ett sätt som antyder att de godkänt eller rekommenderar din användning av verket).
Ickekommersiell — Du får inte använda verket för kommersiella ändamål.
Inga bearbetningar — Du får inte förändra, bearbeta eller bygga vidare på verket.

De bilder som omfattas är märkta med cc-nc-nd

Här kan du läsa mer  www.creativecommons.se/omcc/