oslobilder.no ble lansert 3. mars 2010, og i dag kan vi markere ett års jubileum!

I løpet av dette første driftsåret har vi hatt gledelig stor trafikk, og oslobilder.no er blitt ett av de best besøkte nettstedene for kulturhistoriske bilder:

  • ca 164.000 besøk
  • 3,5 mill sidevisninger

I 2011 ser det ut til at bruken stabiliserer seg på:

  • 3.000 – 4.000 besøk per uke
  • 45.000 – 65.000 sidevisninger per uke
  • 7 minutter per besøk
  • stedsnavn er viktigste søkeord; dvs. stedsnavn er en svært  viktig opplysning for brukerne

Vi mottar svært mange positive tilbakemeldinger; både om spennende bilder og at brukerne setter pris på den brukervennlige formidlingsløsningen.

Etterspørselen etter bildekopier (dvs. bildebestllinger) har økt kraftig, med over dobbelt sa mange bestillinger som før oslobilder ble lansert.