Brukeren av oslobilder kommer fra tre trafikkilder, og i 2011 fodeler dette seg slik:

  • ca 28 % – direkte til oslobilder.no
  • ca 30 % – fra søkemotorer, og da i praksis google
  • ca 42 % – fra andre nettsteder  – Oslo byarkiv, Oslo Museum, Wikipedia, diverse blogger, Facebook

Fordelingen på de tre trafikkildene er ganske stabil, og det er ingen dramatiske endringer i forhold til 2010.

Men det som er veldig interessant er fordelingen på hvilke nettsteder som henviser trafikk til oslobilder, dvs. hvilket nettsted kommer brukeren fra når de besøker oslobilder.

For hele første kvartal 2011 ser denne fordelingen slik ut.

oslobilder - trafikkilder - 2011, 1. kvartal

Legg særlig merke til andelen som kommer fra Wikipedia, for det er her vi finner den mest markerte endringen i forhold til 2010. I hele fjor sendte Wikipedia knapt trafikk til oslobilder (273 besøk, 23. plass på lista), mens det så langt i 2011 kommer betydelig trafikk fra Wikipedia. Og dette viser tydelig at oslobilder blir brukt til wiki-oppslag i stadig økende grad.

Dette er en spennende utvikling, som vi ønsker å bidra ytterligere til:

  • friere og tydeligere lisensiering, slik at bildene kan brukes lovlig
  • bedre oppløsning på publiserte bildefiler
  • tydeligere markering av unik URN – som oslobilder kaller permalenke
  • samarbedi med Wikimedia Norge om tilrettelegging av bildematerialet

Det er svært gledelig at bildene i oslobilder blir brukt, og vi vil selvfølgelig gjerne bidra positivt til denne utviklingen!

Og hva er det du trenger da? Kom gjerne med forslag og kommentarer i kommentarfeltet til denne artikkelen.