Flickr forbeholder seg visse rettigheter til din bilder som du laster opp:

Flickrs rettigheter til bilder

Men de eier dem ikke, og du beholder (selvfølgelig) fortsatt full råderett til bildene, også muligheten til å trekke dem tilbake fra Flickr. Og da sitter heller ikke Flickr igjen med en kopi. I motsetning til f.eks. publiserte bilder på Facebook. (takk til @osol for dette tipset).

Les hele bloggposten om Flickrs rettigheter til dine foto.

Reklame