You are currently browsing Lars Rogstad’s articles.

BrukerundersøkelseVi har gjennomført en brukerundersøkelse i regi av Synovate. Undersøkelsen er utført som en pop-up undersøkelsen, slik at de som var inne på nettsidene fikk en invitasjon til å delta:

 • 481 personer svarte i undersøkelsen
 • i januar og februar 2011

Hovedresultater:

Sett fra brukerens side er oslobilder.no meget vellykket

 • for de fleste brukerne ser oslobilder ut til å dekke et privat underholdningsbehov for å ”se tilbake i tid”
 • tilbakemeldingen om generell tilfredshet og funksjonalitet er gjennomgående meget god.
 • mange konkrete forbedringsforslag – drøyt 100 svar med konkrete forslag og kommentarer av følgende kategorier:
 1. Konkrete forslag til forbedringer
 2. Kommentarer til kvalitet i bilder og innhold i metadata
 3. Ønsker om brukerinvolvering (dialog) og henvisninger til relevante nettsteder
 4. Ønsker om større bildebase – og mere innhold
 5. Kommentarer knyttet til kjøp og rettigheter
 6. Forslag om karthenvisning
 7. Generelle kommentarer til at man liker Oslobilder.no

Les hele rapporten (ppt-presentasjon, oppdatert 6. mai 2011).

Les alle de åpne svarene med konkrete forslag til forbedringer (pdf)

Undersøkelsen er gjennomført som en såkalt pop-up undersøkelsen, dvs at et javascript  ble lagt inn på nettsiden slik at de som var inne på siden fikk opp en invitasjon til å svare på en undersøkelse
481 personer besvarte denne undersøkelsen i perioden Januar – Mars 2011

Denne siden skal oppdateres med erfaringer med Flickr, og bidra gjerne i kommentarfeltet under med dine egne erfaringer!

Søkbarhet

Hvilke av metadatene i Flickr er søkbare – i Flickr, og av google?

 • NB, NB! Bilde – tags – gir ikke treff i Flickrs søkemotor
 • Set – Description – treff i Flickrs søkemotor
 • Bilde – Title – treff i Flickrs søkemotor
 • Bilde – Description – treff i Flickrs søkemotor

Gjenta ord fra Description som tag – fordeler? Økt gjenfinnbarhet, lettere lenking mellom ulike datasett

Rangering av trefflista

Søk på «oslo byarkiv» – treff på «oslo» og «byarkiv» gir vel så høy rangering som treff på «oslo byarkiv»

Redigering av metadata

 • strukturerte felter i Flickr – noe mer enn Tittel og Beskrivelse – exif-data, etc
 • forholdet til en masterdatabase – jf. Trondheim byarkiv
 • klipp og lim

Se f.eks. denne artikkelen om mer generelle erfaringer med Flickr – Få mer ut av Flickr, klikk.no

Brukeren av oslobilder kommer fra tre trafikkilder, og i 2011 fodeler dette seg slik:

 • ca 28 % – direkte til oslobilder.no
 • ca 30 % – fra søkemotorer, og da i praksis google
 • ca 42 % – fra andre nettsteder  – Oslo byarkiv, Oslo Museum, Wikipedia, diverse blogger, Facebook

Fordelingen på de tre trafikkildene er ganske stabil, og det er ingen dramatiske endringer i forhold til 2010.

Men det som er veldig interessant er fordelingen på hvilke nettsteder som henviser trafikk til oslobilder, dvs. hvilket nettsted kommer brukeren fra når de besøker oslobilder.

For hele første kvartal 2011 ser denne fordelingen slik ut.

oslobilder - trafikkilder - 2011, 1. kvartal

Legg særlig merke til andelen som kommer fra Wikipedia, for det er her vi finner den mest markerte endringen i forhold til 2010. I hele fjor sendte Wikipedia knapt trafikk til oslobilder (273 besøk, 23. plass på lista), mens det så langt i 2011 kommer betydelig trafikk fra Wikipedia. Og dette viser tydelig at oslobilder blir brukt til wiki-oppslag i stadig økende grad.

Dette er en spennende utvikling, som vi ønsker å bidra ytterligere til:

 • friere og tydeligere lisensiering, slik at bildene kan brukes lovlig
 • bedre oppløsning på publiserte bildefiler
 • tydeligere markering av unik URN – som oslobilder kaller permalenke
 • samarbedi med Wikimedia Norge om tilrettelegging av bildematerialet

Det er svært gledelig at bildene i oslobilder blir brukt, og vi vil selvfølgelig gjerne bidra positivt til denne utviklingen!

Og hva er det du trenger da? Kom gjerne med forslag og kommentarer i kommentarfeltet til denne artikkelen.

oslobilder.no ble lansert 3. mars 2010, og i dag kan vi markere ett års jubileum!

I løpet av dette første driftsåret har vi hatt gledelig stor trafikk, og oslobilder.no er blitt ett av de best besøkte nettstedene for kulturhistoriske bilder:

 • ca 164.000 besøk
 • 3,5 mill sidevisninger

I 2011 ser det ut til at bruken stabiliserer seg på:

 • 3.000 – 4.000 besøk per uke
 • 45.000 – 65.000 sidevisninger per uke
 • 7 minutter per besøk
 • stedsnavn er viktigste søkeord; dvs. stedsnavn er en svært  viktig opplysning for brukerne

Vi mottar svært mange positive tilbakemeldinger; både om spennende bilder og at brukerne setter pris på den brukervennlige formidlingsløsningen.

Etterspørselen etter bildekopier (dvs. bildebestllinger) har økt kraftig, med over dobbelt sa mange bestillinger som før oslobilder ble lansert.

 

oslobilderprosjektet skal i fase 2 (dvs. i 2010 og 2011) utvides med flere institusjoner. Torsdag 14. oktober ble det arrangert en workshop der dette ble drøftet, med deltakelse fra ca. 30 fotobevaringsmiljøer og formidlingsinstitusjoner med tilknytning til Oslo (hvorav 10 historielag). I tillegg deltok fire institusjoner fra Bergen som ønsker å etablere bergensbilder etter mal av oslobilder.

På workshopen ble ulike sider ved deltakelse i oslobilder diskutert. Det var klar interesse fra flere institusjoner om å delta videre, og prosjektet vil i etterkant av workshopen sende invitasjon til deltakelse til de aktuelle institusjonene, inkludert nærmere anstydning om kommende driftskostnader og andre forpliktelser utover prosjektperioden.

Møteleder: Kristin Gaukstad, avdelingsleder Oslo Museum og styringsgruppa for oslobilder-prosjektet

Deltakerliste

Program

Innledning – om formidling av kulturhistoriske foto – Per Olav Torgnesskar, ABM-utvikling

Om oslobilder-prosjektet; Planer og ideer for utvikling av oslobilder versjon 2; Deltakelse fra flere institusjoner- forutsetninger, krav til deltakelse, og hvem vil være med? –  Lars Rogstad, fotoarkivar Oslo byarkiv, og prosjektleder for oslobilder-prosjektet

————————————————————————

Inviterte institusjoner

 • Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek
 • Norsk Teknisk Museum
 • Telemuseet
 • Norsk Folkemuseum
 • OBOS
 • Norsk Maritimt Museum
 • Riksantikvaren
 • Byantikvaren, Oslo kommune
 • Deichmanske bibliotek
 • Historielagene i Oslo
 • Universitetshistorisk fotobase (Universitetet i Oslo)
 • Kulturhistorisk museum (Universitetet i Oslo)
 • Billedsamlingen ved Universitetet i Bergen
 • Riksarkivet
 • Nasjonalbiblioteket
 • ABM-utvikling
 • KulturIT

Du kan gjerne bruke bilder fra oslobilder.no på dine egne nettsider.

Forutsetningene er at du:

1. Oppgi kildehenvisning for hvert bilde – <Fotograf>, <institusjon>, <kilde oslobiler.no>, f.eks. slik:

«Fotograf: A. B. Wilse, Oslo Museum, kilde: oslobilder.no». Hvis fotografen er ukjent skal det stå «Ukjent fotograf».

2. Lenker direkte tilbake til oslobilder.no fra hvert enkelt bilde

lenken tilbake til oslobilder skal være som en klikkbar lenke ved hjelp av permalenken fra hvert enkelt bilde. Se f.eks. NRKs blogg «Byen i forandring«:

Stockholm läns musem (blant flere) har tatt i bruk CC-lisensiering av sine publiserte fotografier, og slik informerer de om dette.

Upphovsrätt / copyright

Creative Commons-licenser
De flesta av Stockholms läns museums bilder är fria att använda för icke-kommersiellt bruk. Museet har valt att använda Creative Commons-licenser för att göra det tydligt vad som gäller för alla er som vill använda bilderna.

Det som gäller är att du har tillstånd att kopiera och distribuera bilden på följade villkor:

Erkännande — Du måste ange upphovsmannen och/eller licensgivaren på det sätt de anger (men inte på ett sätt som antyder att de godkänt eller rekommenderar din användning av verket).
Ickekommersiell — Du får inte använda verket för kommersiella ändamål.
Inga bearbetningar — Du får inte förändra, bearbeta eller bygga vidare på verket.

De bilder som omfattas är märkta med cc-nc-nd

Här kan du läsa mer  www.creativecommons.se/omcc/

Stockholms Läns Museum har en god presentasjon av fotografier i et bildegalleri. Noe for oslobilder å tenke på også?

Bildeveggen kan bl.a. brukes for å presentere smakebiter eller utvalgte deler av samlingene.

Løsningen er basert på en fritt tilgjengelig nettlser plug-in fra Cooliris.

oslobilder.no ble lansert 3. mars 2010. Noen stikkord for bruken så langt:

 • 2.500 – 3.500 besøk per uke (til sammenlikning har hele Byarkivets nettsted ca. 2.500 besøk per uke, og Oslo Museum xxx besøk)
 • 46.000 – 83.000 sidevisninger per uke
 • siden starten – ca 90.000 besøk, og drøyt 2 mill sidevisninger
 • 8 minutter per besøk
 • stedsnavn er viktigste søkeord; stedsnavn er viktige metadata for brukerne

Mange positive tilbakemeldinger; om spennende bilder og en brukervennlig formidlingsløsning

Etterspørselen etter bildekopier økt kraftig – 2 x 3 ganger så mange som før oslobilder (tall for Oslo byarkiv)

Mange tilbakemeldinger med kommentarer til bildene

Hvem er brukerne; hvor kommer de fra?

 • ca 1/3 – direkte til oslobilder.no
 • ca 1/3 – via google
 • ca 1/3 – fra andre nettsteder (Oslo byarkiv, Oslo Museum, diverse blogger, Facebook)

Fase 2 har følgende hovedaktiviteter:

1. Utvide med flere deltakende institusjoner

 • overføringsrutiner – tekniske løsninger
 • metadatastyrt publisering

2. Mer effektiv håndtering av kommentarer og tilbakemeldinger fra brukerne

3. Lettere å bruke bildene- for sluttbruker

 • tekniske løsninger – «YouTube/Flickr-funksjonalitet» (embedding, gallerier, sets)
 • Større bildefiler
 • CC-lisensiering, mer åpen bruk
 • eksponering for søkemotorer

4. Generell utvikling av oslobilder- applikasjonen

Det arbeides med en detaljert kravspesifikasjon for denne aktiviteten.

5. Felles registreringspraksis

6. Brukerundersøkelse

7. Standard utvekslingsformat

RSS Nordiska museet

 • En feil oppstod, og strømmen er antagelig nede. Prøv igjen senere.

Oslo Museum på Flickr

Arkiv – tildigere innlegg

Besøk på bloggen

 • 32 737 besøk
%d bloggere like this: