You are currently browsing the category archive for the ‘prosjektet’ category.

Endelig kan vi presentere versjon 2 av oslobilder.no! Etter et drøyt år med justeringer og diskusjoner; faglige og tekniske utfordringer, kan vi nå slippe brukerne til – vær så god – her er titusenvis av bilder til dere!

Hvem er med?

Flere institusjoner deler nå sine oslobilder med brukerne. Disse er med:

 • Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek
 • Dextra Photo
 • Norsk Folkemuseum
 • Norsk Teknisk Museum
 • Oslo byarkiv
 • Oslo Museum
 • Telemuseet
 • Universitetsbiblioteket i Bergen

Hva er nytt?

Forsiden og designen har vi beholdt, med noen få justeringer. Dette er gjenkjennbart og vil være den visuelle kommunikasjonen for oslobilder også fremover.

Når du begynner å skrive inn et søkeord kommer det nå opp autoforslag slik at du skal få presist treff på det du søker. Forslagene er hentet fra registreringskatalogene.

I trefflisten er bildene større – og du vil se større forskjell på stående og liggende bilder.

Dersom du søker bilder fra en bestemt institusjon går du inn på avansert søk – og velger den institusjonen du vil se bildene fra.

Du kan også søke i bilder som har bestemte bilderettigheter (CC-lisens).

Bildene har større oppløsning på den nye versjonen enn den tidligere, og du kan fint forstørre skjermbildet ditt uten at det går utover billedkvaliteten (til en viss grad).

Fremdeles er det slik at du kan søke deg videre innover i basen når du er inne på resultatvisning.

Alle ord med understreking er «klikkbare».

Ved å trykke på emneordet «Arbeidsliv» får du plutselig opp flere tusen treff som har dette ordet knyttet til bildemotivet – og slik kan du fortsette.

Som tidligere kan du kommentere ved å gi tilbakemelding til hvert enkelt bilde/motiv – og du kan bestille gjennom handlekurv-funksjonen. Alle bidragsyterne har egne priser og vilkår liggende tilgjengelig.

Ved bestilling får du en e-post med bekreftelse på den bestillingen du har gjort.

I resultatvisning vil du se om bildet har en delingslisens eller ei. Er du usikker på hva lisensen betyr for deg så «klikker» du den og får opp en forklaring på hvordan du kan bruke det aktuelle bildet i ditt arbeid! Du kan betrakte bildet som copyright beskyttet © dersom du ikke finner en Creative Commons-lisens under bildet.

oslobilder.no er støttet av Norsk kulturråd

Da er vi i full gang  med å oppgradere nettportalen. I en periode fremover vil brukerne derfor kunne oppleve en del feilmeldinger – og til og med blanke sider. Dette beklager vi sterkt, men du får være tålmodig, for den nye versjonen vil bli enda mer brukervennlig enn den du har brukt til nå 😮

Et stort utvalg av historiske Oslo-bilder fra flere institusjoner vil bli søkbare på oslobilder i løpet av juni. Foruten Oslo byarkiv og Oslo Museum som allerede har hatt deler av sine samlinger tilgjengelige på denne portalen vil du finne fantastiske oslomotiver fra:

 • Arbeiderbevegelsens bibliotek og arkiv
 • Norsk Teknisk Museum
 • Norsk Telemuseum
 • Norsk Folkemuseum
 • Billedsamlingen ved Universitetsbiblioteket i Bergen

  Fergemannen ved Oscarshall
  foto: Knud Knudsen / Billedsamlingen UiB

  Dersom du skulle ha problemer med nettportalen over lang tid kan du søke opp de samme bildene på www.digitaltmuseum.no – eller du får ta kontakt med rette eierinstitusjon.

Onsdag 13. april ble det arrangert et arbeidsmøte om fase 2 av prosjektet, med følgende dagsorden:

 1. Velkommen – bakgrunn, innledning
 2. Brukerundersøkelse oslobilder.no
 3. Kravspesifikasjon fase 2
 4. Aktiviteter og framsdriftsplan
 5. Organisering av prosjektet

Med deltakelse fra følgende institusjoner (deltakerliste):

 • Norsk Telemuseum
 • Norsk Teknisk Museum
 • Universitetsbiblioteket i Bergen
 • Arbeiderbevegelsens bibliotek og arkiv
 • Norsk folkemuseum
 • Deichmanske bibliotek
 • KulturIT
 • Oslo Museum
 • Oslo byarkiv

Vedlagt referat fra møtet.

Se også Lars Rogstads presentasjon av hovedpunkter i kravspesifikasjonen:

oslobilder.no ble lansert 3. mars 2010, og i dag kan vi markere ett års jubileum!

I løpet av dette første driftsåret har vi hatt gledelig stor trafikk, og oslobilder.no er blitt ett av de best besøkte nettstedene for kulturhistoriske bilder:

 • ca 164.000 besøk
 • 3,5 mill sidevisninger

I 2011 ser det ut til at bruken stabiliserer seg på:

 • 3.000 – 4.000 besøk per uke
 • 45.000 – 65.000 sidevisninger per uke
 • 7 minutter per besøk
 • stedsnavn er viktigste søkeord; dvs. stedsnavn er en svært  viktig opplysning for brukerne

Vi mottar svært mange positive tilbakemeldinger; både om spennende bilder og at brukerne setter pris på den brukervennlige formidlingsløsningen.

Etterspørselen etter bildekopier (dvs. bildebestllinger) har økt kraftig, med over dobbelt sa mange bestillinger som før oslobilder ble lansert.

 

oslobilderprosjektet skal i fase 2 (dvs. i 2010 og 2011) utvides med flere institusjoner. Torsdag 14. oktober ble det arrangert en workshop der dette ble drøftet, med deltakelse fra ca. 30 fotobevaringsmiljøer og formidlingsinstitusjoner med tilknytning til Oslo (hvorav 10 historielag). I tillegg deltok fire institusjoner fra Bergen som ønsker å etablere bergensbilder etter mal av oslobilder.

På workshopen ble ulike sider ved deltakelse i oslobilder diskutert. Det var klar interesse fra flere institusjoner om å delta videre, og prosjektet vil i etterkant av workshopen sende invitasjon til deltakelse til de aktuelle institusjonene, inkludert nærmere anstydning om kommende driftskostnader og andre forpliktelser utover prosjektperioden.

Møteleder: Kristin Gaukstad, avdelingsleder Oslo Museum og styringsgruppa for oslobilder-prosjektet

Deltakerliste

Program

Innledning – om formidling av kulturhistoriske foto – Per Olav Torgnesskar, ABM-utvikling

Om oslobilder-prosjektet; Planer og ideer for utvikling av oslobilder versjon 2; Deltakelse fra flere institusjoner- forutsetninger, krav til deltakelse, og hvem vil være med? –  Lars Rogstad, fotoarkivar Oslo byarkiv, og prosjektleder for oslobilder-prosjektet

————————————————————————

Inviterte institusjoner

 • Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek
 • Norsk Teknisk Museum
 • Telemuseet
 • Norsk Folkemuseum
 • OBOS
 • Norsk Maritimt Museum
 • Riksantikvaren
 • Byantikvaren, Oslo kommune
 • Deichmanske bibliotek
 • Historielagene i Oslo
 • Universitetshistorisk fotobase (Universitetet i Oslo)
 • Kulturhistorisk museum (Universitetet i Oslo)
 • Billedsamlingen ved Universitetet i Bergen
 • Riksarkivet
 • Nasjonalbiblioteket
 • ABM-utvikling
 • KulturIT

oslobilder.no ble lansert 3. mars 2010. Noen stikkord for bruken så langt:

 • 2.500 – 3.500 besøk per uke (til sammenlikning har hele Byarkivets nettsted ca. 2.500 besøk per uke, og Oslo Museum xxx besøk)
 • 46.000 – 83.000 sidevisninger per uke
 • siden starten – ca 90.000 besøk, og drøyt 2 mill sidevisninger
 • 8 minutter per besøk
 • stedsnavn er viktigste søkeord; stedsnavn er viktige metadata for brukerne

Mange positive tilbakemeldinger; om spennende bilder og en brukervennlig formidlingsløsning

Etterspørselen etter bildekopier økt kraftig – 2 x 3 ganger så mange som før oslobilder (tall for Oslo byarkiv)

Mange tilbakemeldinger med kommentarer til bildene

Hvem er brukerne; hvor kommer de fra?

 • ca 1/3 – direkte til oslobilder.no
 • ca 1/3 – via google
 • ca 1/3 – fra andre nettsteder (Oslo byarkiv, Oslo Museum, diverse blogger, Facebook)

Oslobilder-bloggen vil være en lett tilgjengelig kanal for informasjon og diskusjon om prosjektet, selve løsningen og formidling av foto. Bloggen er mye lettere å oppdatere enn applikasjonen oslobilder.no, og prosjektet har selv full kontroll over innhold og oppdatering.

Bloggen vil bedre aktuell informasjon til publikum:

 • bildebestillinger og ferieavvikling
 • nylige publiseringer
 • aktuelle tema

I tillegg kan bloggen innholde mer statisk og nyttig informasjon som det ikke er like naturlig å ha direkte fra oslobilder.no:

 • søketips – slik søker du virkelig effektivt
 • lagring av søk – og henvisning til oslobilder og utvalgte tema fra web og tekst
 • hvordan legge inn søkeboks direkte på din egen nettside
 • statistikk – besøk, søkemønster og mest populære bilder

I tillegg kan bloggen benyttes som kanal for tilbakemeldinger fra brukerne om videreutvikling og forslag til endringer; vi kan invitere brukerne til å komme med konkrete forslag og ideer.

Se også tilsvarende prosjektside og blogg for Digitale bilder i Vest-Agder.

Antall besøk per dagoslobilder ble åpnet for allmenn tilgang i begynneløsen av februar, men det var først i slutten av måneden at vi begynte å fortelle omverdenen at oslobilder fantes. Fram mot lanseringen 3. mars økte besøkstallene til 200 – 400 besøk per dag, og dette økte dramatisk i åpningsuka – da også markedsføringstiltakene og omtalene i media begynte å få effekt.  Rekorden ble satt onsdag 3. mars med drøyt 5.500 besøk.

Dette vil helt sikkert normalisere seg, noe tallene for inneværende uke allerede viser. Mandag 8. mars var det ca. 1.500 besøk. Men uansett er dette svært gledelige tall, og til sammenlikning har Byarkivets nettsider ca 400 besøk per dag.

I den samme perioden har det vært 541.000 sidevisninger, og det er utført 195.000 søk.

Og statistikken er forøvrig logget med Piwik.

oslobilder.no ble åpnet av kulturbyråd Torger Ødegaard onsdag 3. mars. Arrangementet var i Oslo Museums lokaler i Tøyenbekken, og på programmet var:

 • Styreleder Oslo Museum PDS og direktør i Kulturetaten Gro Balas
 • Om prosjektet oslobilder – prosjektleder LR
 • Oslohistorien sett … – Beate Muri
 • Oslosamlinger og -fotografer – VS
 • Kommunen som fotograf – LR

Her kan du se bilder fra åpningen – lenke til Flickr

oslobilder-prosjektet ble startet ….

RSS Nordiska museet

 • En feil oppstod, og strømmen er antagelig nede. Prøv igjen senere.

Oslo Museum på Flickr

Arkiv – tildigere innlegg

Besøk på bloggen

 • 32 642 besøk
<span>%d</span> bloggere like this: