Bakgrunn – når og hvorfor

Prosjektet ble startet i 2009, basert på en innvilget prosjektsøknad fra daværende ABM-utvikling (Norsk kulturråd). Formålet med prosjektet er å forbedre tilgangen til flere kulturhistoriske foto fra Oslo gjennom å utvikle en felles søkeportal for bilder fra Oslo Museum og Oslo byarkiv.

Organisering av prosjektet

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Oslo Museum og Oslo byarkiv. Prosjektet har en styringsgruppe bestående av avdelingsleder Kristin Gaukstad, Oslo Museum og seksjonssjef Bård Alsvik, Oslo byarkiv. Samarbeidet og prosjektet er forankret i en samarbeidsavtale mellom de to institusjonene.

Prosjektet har inntil 2012 vært ledet av Lars Rogstad (bildearkivar ved Oslo byarkiv), med støtte i en prosjektgruppe. Fra februar 2012 overtar Kristin Gaukstad, (avdelingsleder for samlingene ved Oslo Museum) prosjektlederansvaret, da Lars Rogstad har takket ja til et års engasjement i Norsk kulturåds prosjekt «Kultur- og naturreise».

Prosjektet løper ut 2012, der følgende aktiviteter (resultater) skal realiseres i 2011:

 1. oslobilder.no – versjon 2.0
 2. Deltakelse fra institusjoner
 3. Gjennomføre en brukerundersøkelse
 4. Utarbeide en felles registreringspraksis

Kravspesifikasjoner

Prosjektet har utarbeidet følgende kravspesifikasjoner

 1. oslobilder versjon 1 – kravspesifikasjon, juni 2009
 2. oslobilder versjon 2 – kravspesifikasjon, juni 2011

Styringsdokumenter

 1. Prosjektbeskrivelse, vedtatt av styringsgruppa
 2. Samarbeidsavtale, Oslo Museum og Oslo kommune, Kulturetaten
 3. Prosjektsøknad, til ABM-utvikling, utviklingsmidler 2009
 4. Prosjektsøknad, til ABM-utvikling, utviklingsmidler 2010
 5. Prosjektsøknad, til ABM-utvikling, utviklingsmidler 2011
 6. Tildelingsbrev fra ABM-utvikling, 2009
 7. Tildelingsbrev fra ABM-utvikling, 2010
 8. Tildelingsbrev fra Norsk Kulturråd, 2011

Hovedaktiviteter

 1. Utarbeidet kravspesifikasjon oslobilder versjon 1 – juni 2009
 2. Tilbudsinvitasjon systemutvikling – juni 2009
 3. Valg av ekstern samarbeidpartner og utviklingsmiljø (KulturIT, konsulent, utvikling av nettsider) – august 2009
 4. Lansering oslobilder.no, versjon 1 – mars 2010
 5. Start prosjektfase 2, deltakelse fra flere institusjoner – oktober 2010

Kontakt

 • avdelingsleder Kristin Gaukstad, Oslo Museum – kmg@oslomuseum.no, 23 28 41 72
 • fotoarkivar Vegard Skuseth, Oslo Museum – vhs@oslomuseum.no, 23 28 41 91
 • bildearkivar Caroline Juterud, Oslo byarkiv – caroline.juterud@kul.oslo.kommune.no, 414 23 013