Nordiska museet har brukt Flickr ganske aktivt en periode, sammen med en tydelig CC-lisensiering av bildene. Nå har de oppsummert erfaringene i en rapport:

  • hvordan benytte CC-lisensiering til tydelig angivelse av ulike bruksrettigheter
  • bilder til fri bruk, inklusive kommersielle formål – og forholdet til museets inntekter fra salg av foto
  • ulik verkshøyde – verk og bilder
  • ideell opphavsrett, CC-lisens for bearbeiding – og ev. bearbeiding som krenker opphavspersonen

Les mer på Nordiska museets nettsider, og hele rapporten Rapport om Flickr och Creative Commons finnes også som pdf.

Reklame